Zastoupení

Santa Cruz Biotechnology
- nabídka více než 68 000 primárních (mono a polyklonátních) protilátek
- siRNA, shRNA plasmidy, lentiviral particles atd
- přes 6000 lysátů pro Western blottig
- cca 142000 ChemCruz speciálních chemikálíí
Jackson ImmunoResearch Labs, Inc. PA, USA (JIR Europe Ltd, UK)
Speciální sekundární protilátky pro:
- Imunofluorescenci, ELISA
- Imunohistochemii
- Imunoblotting
- průtokovou cytometrii, In situ hybridizaci a další
Adipogen International, USA (Adipogen AG, Switzerland)
- monoklonální a polyklonální protilátky
- rekombinantní protilátky a proteiny
- ELISA Kity
- biochemikálie
Biomol GmbH (Německo)
- široký sortiment produktů z oblasti "Life Science" od firem: 
- Imgenex Corp.(CA, USA)  
- PolyPlus (Illkirch,France)
- Rockland (PA, USA)
- Superarray Bioscience Corp. (MD, USA)
- TrimGen Corporation (MD, USA)
- US Biological (MA, USA) a mnoha dalších 
- dodáváme všechny produkty, mimo přístroje a zařízení, u nichž není zajištěn servis
BioLegend Inc.
- monoklonální protilátky využívané především ve výzkumu rakoviny, infekčních a neurodegenerativních onemocnění
- monoklonální protilátky využívané v imunopatologii a buněčné biologii v imunohistochemii atd
Cayman Chemical
- protilátky
- kity
- biochemikálie
- proteiny a další
ProSpec-Tany TechnoGene Ltd., Israel
- široká paleta rekombinantních proteinů
- cytokiky,chemokiny
- růstové faktory, hormony
- monoklonální protilátky