Spin Chem

Adipogen International, USA (Adipogen AG, Switzerland)

  • monoklonální a polyklonální protilátky
  • rekombinantní protilátky a proteiny
  • ELISA Kity
  • biochemikálie
  • katalog Adipogen naleznete zde