Spin Chem

ProSpec-Tany TechnoGene Ltd., Israel

  • široká paleta rekombinantních proteinů
  • dále cytokiky,chemokiny
  • růstové faktory, hormony
  • monoklonální protilátky
  • více detailů zde