Spin Chem

Zastoupení

Adipogen AG (Švýcarsko)

Široký sortiment produktů z oblasti "Life Science" od mnoha firem.

Biomol GmbH (Německo)

Široký sortiment produktů z oblasti "Life Science" od mnoha firem.

Biolegend Inc.

protilátky, enzymy a proteiny, ELISA kity apod.

Jackson ImmunoResearch Labs, Inc. PA, USA (JIR Europe Ltd, UK)

Speciální sekundární protilátky.

ProSpec-Tany TechnoGene Ltd., Israel

Široká paleta rekombinantních proteinů.

Santa Cruz Biotechnology, Inc. CA, USA

Protilátky,chemikálie,siRNA/shRNA,laboratorní potřeby.

Spectrum Laboratories, Inc.USA (Spectrum Europe B.V. Holland)

Sortiment tvoří dialyzační a ultrafiltrační membrány.

Capp Denmark (Dánsko) 

Pipety a další laboratorní zařízení a materiál. 

Calbiotech inc. (USA)

Celá řada ELISA kitů pro diagnostické i výzkumné účely v humánní i veterinární oblasti

Exalpha Biologicals Inc. (USA)

protilátky, enzymy a proteiny, ELISA kity apod.

TOKU-E (USA)

Ultračisté antimikrobiální sloučeniny, speciální chemikálie, protilátky, antimykotika....

HistoCyte Laboratories (GB)

kontroly  pro IHS a ISH